Algemene voorwaarden

Home | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de rijles

  1. Wilt u een rijles wijzigen of afzeggen, dan dient dit minimaal 12 uur van tevoren worden doorgegeven. Bent u later met afzeggen of wijzigen, dan wordt de rijles (60min) in rekening gebracht.
  2. Bij ziekte meldt u zich minimaal 12 uur van tevoren af, bent u later dan wordt er 1 rijles van 1 uur in rekening gebracht of verminderd op uw pakket. Uitgezonderd bij openbaring of verdenking van Corona/ COVID-19, bij u of familieleden. Dan mag tot voor kort van de rijles worden afgezegd, de les wordt dan op een later tijdstip ingehaald.
  3. Bent u niet aanwezig op het afhaaladres, dan wordt er contact met u gezocht. Er wordt dan maximaal 15 minuten op u gewacht. Daarna wordt de rijles in rekening gebracht. Of in mindering op uw pakket (60 minuten)
  4. Rijschool René Elken, behoud het recht om de rijlessen op te schorten indien dat nodig is, of van overheidswege wordt opgelegd.
  5. De lespakketten zijn 1,5 jaar geldig, gerekend vanaf de eerste rijles. Na deze periode kunt u geen aanspraak meer maken op lessen of examens/toetsen die niet zijn benut.
  6. Drugs en Drank: Tijdens de rijlessen/autorijden is het absoluut niet toegestaan dat u onder invloed bent, van welke stof dan ook. Geen alcohol, geen drugs en geen medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij constatering van bovenstaande invloeden. Stopt de les per direct, en wordt deze in rekening gebracht.
  7. Bij aanvang van een losse les, dient deze eerst te zijn voldaan voordat de rijles begint. Bij afname van een pakket, dient minimaal 50% van het factuurbedrag te zijn
    voldaan, voor de eerste les. De resterende 50% dient uiterlijk te zijn voldaan voor het 20e lesuur (60 minuten)
  8. Er wordt gerekend met lesuren van 60 minuten, echter in de praktijk komt het voor dat het beter is om 90 minuten te lessen vanwege de afstand Genemuiden-Zwolle-Genemuiden. Dan worden er 90 minuten afgeschreven van uw totale pakket uren.

 

Rijschool René Elken
KvK: 70491909
Bank: NL47 INGB 0008 3238 11

Start deze week nog met rijlessen!